dissabte, 19 de novembre del 2011

Arbres Prospe

Selecció de fotos del barri. Taller "Descobrir els arbres del Barri" Monitor, Joan Catafal, matins. Fotos: Aberto Sanagustín