dissabte, 26 de març del 2022

Jornades 9 Barris Acull 2022 - Superant obstacles: joves, racisme i exclusió


 ¿Qué pasa con los jóvenes al cumplir la mayoría de edad?: retos, ilusiones, barreras, objetivos… y ¿qué pasa además cuando se llega a la mayoría de edad en situación irregular?

Jornadas de 9 Barris Acull «Superando obstáculos: jóvenes, racismo y exclusión» en las que estos jóvenes han explicado los diferentes problemas a que se han enfrentado tanto desde el punto de vista legal como social.


Jornades 9 Barris Acull 2022 - Superant obstacles: joves, racisme i exclusió

 


VADIK TRIO

La musica nos eleva el animo.

 Un autentico lujo escuchar este trío de cuerda.

"Sin música, la vida sería un error". (Friedrich Nietzsche)

dilluns, 7 de març del 2022

Manifest veïnal davant del procés d’urbanització del solar de la Ideal Plástica Flor

Barcelona, 06-03-2022

El moviment veïnal de la Prosperitat ve reivindicant des dels anys 80 del segle passat que el solar de la Ideal Plástica Flor es dediqui a cobrir el dèficit d’equipaments i zones verdes del barri. A proposta del veïnat, l’any 1990 el Pla Especial de Reequipament i Millora de la Prosperitat (PERI) va qualificar aquest solar com a “reserva de sòl per a equipaments i zona verda”. 

Després de molt insistir amb els diferents equips de govern del districte, el gener de 2017 la regidora Janet Sanz va iniciar un procés participatiu en el qual hi vam intervenir activament.

Una assemblea del barri celebrada l’11 d’octubre d’aquell any, amb l’assistència de nombroses entitats, va aprovar una proposta veïnal per al solar de la Ideal Plástica Flor. La vam treballar amb l’Ajuntament en nombroses reunions amb els arquitectes municipals, amb la presència en algunes d’elles de la gerent Gemma Arau i la regidora Janet Sanz. 

Vam arribar a un consens, i al final del mandat s’inicia el concurs públic per a la redacció del projecte d’usos del solar. Es fa públic el “Plec de criteris d’intervenció del concurs per a la redacció del projecte d’una biblioteca de districte, un equipament de barri i la reurbanització dels entorns del passeig Valldaura”. S’hi van presentar un centenar d’equips d’arquitectura, dels quals 10 van superar els requisits demanats.

El procés administratiu, però, va quedar suspès a causa de la pandèmia. Ningú no va informar al barri d’aquesta paralització. 

Comença un nou mandat amb el regidor Xavier Marcé i l’any 2021 tenim la primera reunió sobre el tema. En ella el regidor informa que abans de reprendre el concurs l’Ajuntament planteja algunes modificacions, posant èmfasi en l’ampliació de l’auditori. Es va comprometre a enviar la nova proposta el mes de setembre i, passat el mes de desembre, vam presentar una queixa al Plenari del Districte en no haver-la rebut. 

El febrer de 2022 se’ns informa verbalment de la nova proposta i es concreta una reunió amb els arquitectes el divendres 11 de febrer per veure al detall els canvis.

Un cop estudiada la proposta del districte, considerem que:

L’auditori dobla la seva mida, passant de 335m2 a 650m2. Es converteix en un teatre de grans dimensions que s’ha “d’encabir” reduint altres espais. El gimnàs redueix la seva mida. Les noves dimensions impedeixen que pugui tenir altres usos esportius per al barri, a part de l’ús que en faci l’escola Víctor Català. Els tallers també es redueixen, i es deixa d’especificar que un d’ells tingui cuina, com s’havia pactat en l’anterior pla d’usos. Es redueix l’espai de magatzem, una de les necessitats expressades i negociades pel teixit veïnal, donat el nivell d’activitat social del barri. Desapareixen els espais d’assaig musical. 112 músics i músiques del barri, amb nom i cognoms, van firmar el novembre de 2018 el manifest “Per un espai musical als futurs equipaments de la Ideal Plástica Flor”. Disminueix l’espai de trobada. El pàrquing, ni s’anomena: ¿hi ha dubtes sobre la seva construcció?

 La tardança del districte en concretar la seva proposta ens ha col·locat, com ja vam avisar, davant d’un calendari molt extrem. Es vol reprendre el procés administratiu amb els 10 equips seleccionats a finals del mes de febrer. Segurament és l’única manera d’assegurar que el projecte d’obres, que té dotació pressupostària assignada, pugui estar aprovat a final del mandat. 

 Al nostre entendre, al barri se’l posa contra la paret. 

 Reunits en assemblea, hem avaluat la situació i hem arribat a les següents conclusions: 

El gran auditori-teatre que es vol construir, per les seves dimensions, funcionament i previsible programació durant tot l’any, qüestiona tant l’espai dedicat a altres usos com les possibilitats d’una gestió i control ciutadà. 
No és només un tema de metres quadrats sinó de concepció d’un equipament pensat més per ser de ciutat que de districte i de barri. No diem no a l’auditori. Però estem més a prop de la idea d’un equipament de les dimensions que s’havien acordat en un principi. No estem d’acord amb la reducció del gimnàs i el contingut que se li dona en la nova proposta. 
L’objectiu del barri era donar servei a l’escola, però també descongestionar els equipaments existents, com el Poliestportiu Valldaura, que estan al límit de la seva capacitat. L’equipament de barri ha de contemplar els tallers i espais acordats, que es van concretar després d’un llarg debat. La centralització en “una sola direcció executiva” del conjunt d’equipaments (auditori, biblioteca, gimnàs i equipaments de barri) ens desperta molts interrogants i fa dubtar de la capacitat d’intervenció del barri en la seva gestió. 

Per tot això, demanem a l’Ajuntament de Barcelona: 

Que es respecti el procés participatiu realitzat, a través del qual vam arribar a un acord amb l’Ajuntament de Barcelona. No es pot arribar al districte i posar en qüestió el treball realitzat amb il·lusió i seriositat. No és de rebut proposar canvis d’aquesta envergadura per acceptar en uns pocs dies. Que es reprengui el procés obert amb el contingut del plec fet públic. El barri està obert, com sempre ha demostrat, a acceptar petits canvis en el seu contingut. Que davant la realitat d’un calendari molt just, es treballi per tenir el projecte d’obres per al final del mandat, tal i com s’havia compromès l’Ajuntament. 

Assemblea VeÏnal

 

Malgrat l´amenaça de pluja i sent diumenge, les veines i veins de la Prospe ens hem ajutat perquè ens importa, i molt, el futur dels equipaments i la zona verda de la Ideal Plástica Flor.