dilluns, 25 de juliol del 2011

Els fums de Telefónica

De Els fums de Telefónica a Prosperitat
Avui m'he col·locat i de franc!
Amb l'Associació de veïns i veïnes de Prosperitat hem anat a verificar que els generadors de l'edifici de Telefónica a Prosperitat segueixen molestat (i molt) als veïns de Prosperitat. S'ha pogut accedir a un terrat del costat i amés del fum, soroll, i d'altres molèsties estic encara mig marejat amb el tuf a dièsel cremat que emana de la xemeneia d'aquest edifici. Fins quan ho tindrà que patir el veïnat? Per que no tancen d'una vegada Telefónica aquest centre com va dir el jutge? Per què sembla que la justícia a aquest país NO és igual per a tothom?