dissabte, 6 de juny del 2009

Festes de Prosperitat, Divendres - Karaoke + Prospe Oasis

Karaoke organitzat per la penya "Mil duros" i també el "Prospe Oasis" amb "Color Humano" y "Che Sudaka"
De Festes de Prosperitat, Divendres - Karaoke + Prospe Oasis