dimarts, 31 de maig del 2022

XXIII Chistorra Rock - Festa Major de Prosperitat 2022

XXIII Chistorra Rock amb MagnaMara DJ, Picaya i Dark Sabbath 
Organitza: Inmortales