dissabte, 28 de maig del 2022

50è aniversari de l'Avv de Prosperitat

 

Col·locció d'un placa commemorativa al carrer Argullós 92, al local que va ser la seu de l’AV durant tants anys.

Vídeo d'en Sanagustín