dissabte, 15 d’abril del 2017

Via Crucis en Via Júlia.

Les parròquies de Sta Engrâcia ( La Prosperitat ), Sta Mª Magdalena( Les Roquetes ),St Josep Obrer ( La Trinitat Nova ) i St Sebastià ( Verdum ) han organtzat aquest Via Crucis per celebrar Divendres Sant a la Marquessina de la Via Júlia.