dissabte, 1 d’abril del 2017

Combo Sen Noma al TiG

El grup musical de combo Sen Noma va presentar el seu nou espectacle al Ton i Guida dins la seva programació dels Tigvendres.