dijous, 18 de juliol del 2013

Prospe Beach en analògic

De 0769 - Lomo LC-A - CN100

Prospe Beach 2013! A pesar del nul suport per part del districte de 9 barris s'ha tornat a celebrar el ProspeBeach amb total normalitat, bé, no, falta la sorra que tan bé va durant un mes seguit a tothom.