dijous, 28 de març del 2013

Ocupació edifici buit a Prosperitat

Ocupació edifici a Prosperitat - Nou Barris
Tras una manifestació en reivindicació pel dret a l'habitatge, s'ha donat a conèixer l'ocupació fa 3 dies d'un edifici buit propietat de la Caixa del Penedes. L'edifici es troba al C/ Pablo Iglesias 88, al barri de Prosperitat(Nou Barris). Els pisos s'estan ocupant amb famílies desnonades.