divendres, 8 de març del 2013

Exposició "Retrats de dones de Prosperitat"

De Exposició "Retrats de dones de Prosperitat"


Mare, muller, germana, àvia, amiga, filla, companya, parella, mestra, néta...
Sobretot, persones; en essència, dones.

DONA, mujer, 女人, femme, woman, امرأة, frau, donna.

Des de sempre, hem associat a la figura femenina els valors del sacrifi, de l'abnegaciò, la renúncia, el patiment, la ressignació, i, també, l'hem relacionada amb la maternitat, l'estimació, la família, la comprensió, l'empatia i l'educació.
Però els temps estan canviant de manera vertiginosa -ara, les raons no importen gaire: crisi, noves tecnologies, canvi climàtic, món laboral, alimentació, etc.- i sembla que els rols, també.
Per això, cal aturar-se una estona i pensar: A més de tot allò que s'ha dit abans, què més implica, avui, ser dona? Què significa realment?
Fent una passejada per aquesta exposició, "Retrats de dones de Prosperitat" i observant de prop els rostres femenins (rostres plens d'història i d'històries, rostres que parlen del passat, viuen el present i treballen el futur), potser en trobem la resposta.
Ser dona significa ser lluitadora perquè, davant les injustícies i contra les penúries, les mans i les veus femenines criden (alguns en diuen histèria), denuncien i, ara més que mai, s'aixequen.
Ser dona significa ser creadora, no només per donar llum els fills sinó també per il·luminar els moments més foscos i les dreceres més difícils.
Ser dona significa ser creativa per idear noves maneres de pensar, de fer, de treballar i d'anar per la vida.
Ser dona significa ser optimista perquè és l'únic camí per no deixar-se portar per la derrota i els mals auguris.
Ser dona significa ser perseverant (alguns en diuen obsessió) i no defallir mai en l'etern intent que les coses vagin millor.
Ser dona significa ser valenta per enfrontar-se a tot allò que impedeix la recerca de la felicitat i de la tranquil·litat o per assumir les sorpreses que depara la vida.
Ser significa ser sàvia perquè, més enllà de la formació que hago pogut rebre, una dona està sempre aprenent de la vida, de la pròpia experiència i dels seus propis errors. I això la fa sàvia.
Ser dona significa ser amant: estimar de debó, de valent, sense condicions, estimar i valorar la família, els amics, però també els petits detalls, els bons moments, els somnis de futur, la naturalesa, el café de la tarda, una passejada pel barri.
Ser dona, avui, significa...

Ser dona significa creure que precisament això, haver nascut dona, és el millor que ens ha pogut passar a la vida.


Una dona
Madre, esposa, hermana, abuela, amiga, hija, compañera, pareja, maestra, nieta...
Ante todo, personas; en esencia, mujeres.

MUJER, dona, 女人, femme, woman, امرأة, frau, donna.

Desde siempre, hemos asociado a la figura femenina los valores del sacrificio, la abnegación, la renuncia, el sufrimiento, la resignación, y, también, la hemos relacionado con la maternidad, el cariño, la familia, la comprensión, la empatía y la educación,
Pero los tiempos están cambiando vertiginosamente -ahora, las razones no importan mucho: crisis, nuevas tecnologías, cambio climático, mundo laboral, alimentación, etc.- y parece que los roles, también,
Por eso, es necesario pararse un momento y pensar: Además todo lo que se ha dicho antes, qué más implica ser, hoy, mujer? Qué significa realmente?
Paseando por esta exposición, “Retratos de mujeres de Prosperidad” y observando de cerca los rostros femeninos (rostros llenos de historia y de historias, rostros que hablan del pasado, viven el presente y trabajan el futuro), quizás encontremos la respuesta.
Ser mujer significa ser luchadora porque, ante las injusticias y contra las penurias, las manos y las voces femeninas gritan (algunos lo llaman histeria), denuncian y, ahora más que nunca, se levantan.
Ser mujer significa ser creadora, no solo para dar a luz a los hijos sino también para iluminar los momentos más oscuros y los senderos más difíciles.
Ser mujer significa ser creativa para inventar nuevas formas de pensar, de hacer, de trabajar y de ir por la vida.
Ser mujer significa ser optimista porque es el único camino para no dejarse llevar por la derrota y los malos augurios.
Ser mujer significa ser perseverante (algunos lo llaman obsesión) y no desfallecer nunca en el eterno intento de que las cosas vayan mejor.
Ser mujer significa ser valiente para enfrentarse a todo aquello que obstaculiza la búsqueda de la felicidad y de la tranquilidad o para asumir las sorpresas que depara la vida.
Ser mujer significa ser sabia porque, más allá de la formación que haya podido recibir, una mujer es una auténtica aprendiz de la vida, de la propia experiencia y de sus propios errores. Y eso la hace sabia.
Ser mujer significa ser amante: amar de verdad, amar con todas las fuerzas, amar sin condiciones, amar y valorar la familia, los amigos, pero también los pequeños detalles, los buenos momentos, los sueños de futuro, el café a media tarde, un paseo por el barrio.
Ser mujer, hoy, significa...

Ser mujer significa creer que precisamente eso, haber nacido mujer, es lo mejor que nos ha podido pasar en la vida.

Una mujer