dissabte, 5 de maig del 2012

Framenco de Barri 2012

De Framenco de Barri 2012
Nova edició del "Flamenco de Barri"enguany en la seva tercera edició. Amb joves artístes flamencs de tot 9 barris.