dilluns, 16 de novembre del 2009

Boni .. Backstage

De Boni..Backstage

· Espectacle de teatre-circ basat en una triple recerca: interpretació, tècniques de circ i mecànica
artesanal
La innovació primera i més evident d’aquest espectacle és l’encaix entre un artista de circ amb 27 anys de
trajectòria professional (Boni) i un autor i director de teatre (Antonio Morcillo: premi SGAE 2001 i 2008).
Plegats han dut a terme un llarg procés de creació basat al hora en el treball interpretatiu i en les tècniques
circenses. Han posat totes les eines al seu abast al servei d’un fil argumental: la reflexió de l’artista sobre
l’error i, sobretot, sobre la por a l’error.
El Boni escenificarà aquesta por descobrint-nos els neguits de l’artista abans de sortir a escena. Ho farà
servint-se dels malabars, del gest, dels sonets de Shakespeare, dels equilibris, dels blues de BB King i de
l’humor, entre d’altres.
Imatges Backstage-Boni TEATRE L´ESTRUC . SABADELL