dimecres, 21 de gener del 2009

II PREMI DE FOTOGRAFIA PABLO DÍEZ

TEMA: LES LLUITES SOCIALS

En record de Pablo Díez Cuesta, conductor d’autobús de TMB (Transports Metropolitans de Barcelona) que es va suïcidar al ser acomiadat per l’empresa després de ser acusat sense proves de quedar-se amb l’import d’un bitllet (1,10 €), la Plataforma Pablo Díez convoca aquest premi de fotografia que porta el seu nom, que es lliurarà tots els anys coincidint amb l’aniversari de la seva mort i que es regirà d’acord amb les següents

BASES

PRIMERA. Podran participar tots els fotògrafs que ho desitgin, professionals o aficionats, sempre que visquin en territori espanyol. Només s’admetrà una fotografia per autor.

SEGONA. Les fotografies hauran de ser inèdites i no haver estat premiades en altres certàmens.

TERCERA. El tema de les fotografies serà les lluites socials.

QUARTA. S’estableixen dos premis, tots dos dotats amb 400 € i diploma. Un d’ells estarà reservat a una fotografia realitzada per un treballador de TMB.

CINQUENA. Les imatges s’enviaran en format JPG, amb una resolució de 100 dpi y una grandària màxima de 580 píxels al costat més llarg. Els guanyadors hauran de presentar la fotografia premiada en alta resolució, format JPG o TIFF.

SISENA. S’aportaran les següents dades: títol de la fotografia, breu descripció de la mateixa i lloc on ha estat feta; nom i cognoms de l’autor, domicili, telèfon i correu electrònic. S’indicarà també, si escau, si es tracta d’un treballador de TMB.

SETENA. El termini d’admissió de fotografies finalitzarà el 28 de febrer de 2008. S’enviaran a plataformapablodiez@gmail.com

VUITENA. Els interessats poden obtenir més informació sobre el premi i sobre el cas Pablo Díez en www.pablodiez.com

NOVENA. El lliurament de premis tindrà lloc el dia 26 de març a les 7 de la tarda en el local de la FAVB, c/ Obradors, 6-10, Barcelona. Serà imprescindible la presència dels autors premiats en aquest acte.

DESENA. La fallada del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer directament als concursants guardonats.

ONZENA. La Plataforma Pablo Díez es reserva el dret de publicar les fotografies premiades durant un any en la forma que estimi convenient.

DOTZENA. La participació en aquest certamen implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases.