dissabte, 19 d’octubre del 2019

18-10-2019 - Democràcia - Barcelona


La democràcia és una forma d'organització de grups de persones, la característica principal és que la titularitat del poder resideix en la totalitat dels seus membres, fent que la presa de decisions respongui a la voluntat col·lectiva dels membres del grup.