dissabte, 21 de maig del 2016

Ruta per la Prosperitat

De RUTA PROSPERITAT 2016
Amb més de 80 amics, una passejada didàctica pel barri amb el "superguia" Joan Catafal i el fotògraf Alberto...