dissabte, 14 de març del 2015

Els Horts de Porta

De Horts Porta
Des de fa vuit anys els veïns de Porta treballen els terrenys situats al carrer Madaleta que és trobaven en desús, evitant així la brutícia e infeccions produïdes per aquesta. Nuñez i Navarro els hi va posar una denúncia per danys i perjudicis, una de les moltes que hi ha posat a diversos indrets de Barcelona. Personalment em solidaritzo amb ells esperant que se'ls hi permeti continuar amb la tasca.