dijous, 12 de juliol del 2012

Manifest Prospe Beach

El Districte de Nou Barris ha impedit la celebració del Prospe Beach.

 El Districte de Nou Barris ha impedit la celebració del Prospe Beach. 9Barris, un dels territoris més afectats per la crisi, per la negligència institucional i per les retallades socials, compta amb el valor afegit d'una vida associativa potent i una gran participació veïnal. Això és, una vida sòciocultural que l'ajuntament té el deure moral i administratiu de cuidar, promocionar i defensar. Des de fa més de 20 anys, el barri de la Prosperitat organitza una platja urbana a la Plaça Ángel Pestaña: el Prospe Beach (PB). Aquesta acull una gran varietat d'activitats de caire sòciocultural durant el mes de juliol, entre elles Casals d'estiu per a infants tots els matins, en coordinació amb Casals de tota l'àrea metropolitana, cinema a la fresca, activitats esportives, etc., amb un grau de participació molt elevat, provinent de diferents barris, pobles i ciutats d'arreu. I tot això es fa des del teixit associatiu i la participació voluntària, no remunerada, amb la inversió sòcioeconòmica que això aporta. El març passat, el Districte de 9Barris ens concedeix la primera reunió per la preparació del PB, que ha assumit el Conseller Tècnic, un càrrec de confiança de la Regidora del Districte, escollit a dit i membre del partit que governa, convergent.
A la primera reunió diu, sense papers, que li pressuposten la sorra per 26.000 € i que no ho podrà assumir, que ha de buscar més pressupostos. Acordem amb ell que nosaltres busquem per la nostra banda. Després de 3 reunions amb ell i veient que no avancem en res, demanem reunió amb Gerent i Regidora. El conseller tècnic la denega i replica que té tot el marge de decisió política. Durant més de 3 mesos, a cada reunió, el conseller venia sense res, però amb la demanda de rebaixar més i més el pressupost. Li demanem papers, pressupostos, justificacions dels 19 anys anteriors. Diu que no en té, perquè això ho assumia PRO NOUBARRIS -Pronoba-. A la pregunta directa de si s'havia pressupostat el PB al Districte respon que no. L'han esborrat del mapa. Gràcies a l'esforç desinteressat de la Comissió PB, aconseguim un pressupost de poc més de 12.000 €, eliminant intermediaris, i que dóna per tot el perímetre i gruix per poder desenvolupar l'activitat dels 15 dies en plenes condicions... Però el conseller repeteix el seu mantra de “rebaixar-el-perímetre-de-la-sorra-a-tres-pistes”. El Gerent i la Regidora no han donat la cara. És més, ens han donat l'esquena. Sempre hem complert amb tots els paràmetres legals d'horaris i convivència veïnal. El criteri de rebaixar el perímetre no és econòmic.
I nosaltres no rebaixarem el projecte global perquè sí, ni tampoc la dignitat del barri i la seva vida associativa. Les darreres notícies, a dijous 28 de juny, van ser que posarien la sorra, per un pressupost de 12.000 €, reduint un 25% el perímetre i, a més, amb una profunditat insuficient per a un ús segur en els tornejos. Divendres 29, a les 22:30 de la nit, el conseller tècnic envia un correu electrònic (quan s'esperava la seva trucada des de feia dies) comunicant la denegació de les infraestructures sol·licitades (punt de llum, il·luminació, so, tarima, wc...). Tot el que fins l'any passat assumia el Districte. Aquestes condicions ens han obligat a no acceptar la sorra, però no a renunciar al projecte. Per això celebrarem el volei 4x4 en dur, el 14 de juliol, i us hi esperem a totes i tots, a la pista, a les piscines, dinant, jugant... és important que hi siguem!!! Volem expressar el nostre cabreig front la manca de transparència i de respecte. Per tot això,
Exigim: 1) Els pressupostos i justificacions econòmiques dels darrers anys en relació a les despeses del Districte de Nou Barris per a Prosperitat, i en concret, per al Prospe Beach (sorra, neteja, infraestructures, etc.). També els d'enguany. 2) Les raons de perquè no han acceptat els pressupostos presentats per la comissió Prospe Beach per adquirir la sorra. 3) Un reconeixement públic de la manca d'eficiència i eficàcia per la gestió d'aquesta activitat, havent provocat un col·lapse en la seva organització. 4) El compromís per part del Districte, per escrit, que l'any que ve hi haurà Prospe Beach en plenes condicions. 5) La renúncia als càrrecs de confiança per part dels Ajuntaments.