dimecres, 16 de setembre del 2009

VII Festival de Blues de Barcelona - Visita a la Model

De VII Festival de Blues de Barcelona - Visita a la Model
Uns quants professors de l'Escola-Taller de Blues de Barcelona van actuar dins el centre penitenciari "La Modelo" de Barcelona.