dimecres, 1 d’abril del 2009

Paraula d'olla!

Cuines del món! Trebaall europeu realitzat des de Lille, Bolognia i Barcelona, dins el projecte dels festivals de sopes del món mundial.