dijous, 23 d’abril del 2009

Feria de Abril Prosperitat, Nou Barris, Barcelona 2009

De Feria de Abril Prosperitat 2009 . kayoko Nakata & Studio . Japón

Feria de Abril Prosperitat 2009. Kayoko Nakata,Sol Naciente al baile. Diego Gomez al cante.